Overheid

 

 

De maatregelen in de bouw zijn niet los te zien van de doelstelling die Nederland heeft om te voldoen aan de verschillende klimaatakkoorden.In navolging van het Kyotoprotocol is op 22 april 2016 is door 174 landen het VN- klimaatakkoord van Parijs ondertekend.Wetenschappers betwijfelen of dit genoeg is maar beperking van broeigassen, vooral CO2 en Methaangas moet leidden tot een maximale opwarming van de aarde van 2 graden.

De Europese Unie wil een voortrekkersrol voor het aanpakken van het klimaatprobleem en heeft in 2018 een klimaatwet aangenomen waarin voor de aangesloten landen doelstellingen voor 2020,2030 en 2050 zijn vastgelegd,Veelzeggend is dat Nederland de doelstelling om in 20% van de benodigde energie duurzaam op te wekken heeft teruggebracht naar 14% en dat ook dit waarschijnlijk niet gehaald wordt.De organisatie voor innovatie en duurzaamheid Urgenda heeft hierover met succes een proces gevoerd tegen de staat, inmiddels is de staat in hoger beroep gegaan.

In Nederland is voor het behalen van doelen een nationaal Klimaatwet in voorbereiding die inmiddels is ingediend en waarin wordt vastgesteld met welke percentage de uitstoot per sector verminderd gaat worden.

https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2018/07/10/hoofdlijnen-gebouwde-omgeving/180710+-+Voorstel+voor+hoofdlijnen+voor+het+Klimaatakkoord+10+juli_2.2+Gebouwde+omgeving.pdf

In het nog in ontwikkeling zijnde klimaatakkoord is voor de bouwsector de doelstelling om in 2030 3,4 Mton minder CO2 uit te stoten. Omdat isoleren van gebouwen en het opwekken van duurzame energie voor gebouwen hierbij een grote rol spelen is met partijen afgesproken dat kosten hiervoor in 2030 met 15 tot 50 procent zullen dalen. Op dit moment gebeurd echter het tegenovergestelde. Sinds 1 juli 2018 is de wet VET (Voortgang Energie Transitie) van kracht. Nieuwbouwwoningen mogen niet meer voorzien worden van een gasaansluiting is hierdoor is de aandacht voor energiezuinig bouwen enorm toegenomen. Het valt te betwijfelen of deze beslissing om van het gas af te gaan zo verstandig geweest is.

Natuurlijk is vanwege het klimaat goed om gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen maar het lijkt alsof de beslissing om gasloos te bouwen vooral samenhangt met de aardbevingsproblematiek in het noorden van ons land. Dit is natuurlijk ook een zeer serieus te nemen probleem maar stoppen met het halen van gas uit de bodem in Groningen hoeft nog niet te betekenen dat dan ook alle woningen gasloos moeten worden. Er zit namelijk een enorme paradox in deze maatregel; Gasloze woningen kunnen leiden tot meer gasverbruik!

Neem als voorbeeld een gemiddeld energieverbruik van een woning in Nederland, 1200m3 gas voor verwarmen, 300 m3 voor warmtapwater en zo’n 3000 kWh aan elektriciteit voor huishoudelijk gebruik en verlichting. (bron: millieucentraal) Stel dat we deze woning gasloos willen maken, dan zal voor verwarmen van hetzelfde huis 11.760 kWh aan elektriciteit benodigd zijn (omrekenfactor gas>kWh = 9,769, (bron: energieconsultant.nl).

De energie die wij in woningen gebruiken is afkomstig van een energiecentrale. Deze energiecentrale haalt deze energie uit grondstoffen en bij het omzetten van deze grondstoffen gaat energie verloren, wat zich laat vertalen in een PE factor (Primairy Energy) factor. Deze factor is voor elektriciteit 2,72 en voor aardgas 1,07. (bron: Energieplan.wordpress.com) Voor het leveren van 1 m3 gas (equivalent aan 9,769 KWh) gebruikt een energiecentrale 9,769 x 1,07= 10,452 kWh. Voor het leveren van dezelfde energie maar dan als elektriciteit is dit 9,679 x 2,272 = 26,327 kWh. Qua energieopwekking is gas dus 2.5 x zo efficiënt.

Dit betekent domweg dat als wij dezelfde energiebehoefte voor verwarmen houden maar dit volledig elektrisch willen gaan doen, dat energiecentrales 2,5 keer zoveel energie moeten leveren. Dit betekent dus extra gebruik van gasenergiecentrales en kan zelfs leiden tot extra inzet van kolencentrales. Het gevolg is een navenant hoge CO2-uitstoot van centrales wat zeker niet zal bijdragen aan de klimaatdoelstellingen! Natuurlijk zou dit opgelost kunnen worden door het grootschalig inzetten van duurzame energie opwekkers als wind, zon en water maar in Nederland wordt nu slechts 12% van alle geleverde energie duurzaam opgewekt. (bron: energievergelijken.nl)

verder naar Rekenmethode