Bouwkosten

Het is duidelijk dat de bouwkosten de afgelopen periode flink zijn gestegen. Aannemers die tijdens de crisis hebben moeten inkorten op personeel moeten nu extern personeel, veelal ZZP ‘ers, inschakelen die vanwege de schaarste hun uurtarieven flink opschroeven. Bouwmaterialen stijgen nog steeds en steeds vaker zien wij bouwprojecten stilgelegd worden om financiële redenen. Het is alleen maar te hopen dat deze situatie niet zal leiden tot een volgende crisis!

Met de opgave om gasloze woningen te bouwen wordt gesteld dat nieuwbouwwoningen nog eens 10 procent duurder uit zullen vallen. Op een vrijstaande woning van 3 ton praten we dan over nog eens € 30.000,- extra bouwkosten. Deze berichten schrikken potentiele bouwers af en we zien nu al dat steeds meer mensen kiezen voor kopen van een bestaande woning.

Afgezien van de stijgende loon- en materiaalkosten die vooral door de markt worden bepaald is het de vraag welke investeringen gedaan moeten worden om woningen gasloos te bouwen. Hierbij is van belang welke norm er nagestreefd wordt. EPC, NOM, BENG en Passief hebben elk hun eigen normen en deze bepalen voor een groot deel de toe te passen isolatiewaarden.

In het volgende overzicht is een vergelijk gemaakt tussen een standaard EPC-woning en dezelfde woning die voldoet aan NOM-keur, BENG-eisen en als Passiefhuis.

note: Deze berekening is op basis van diverse woningen en projecten die wij de afgelopen jaren doorgerekend hebben met zowel de EPC, de PHPP als de nZEB berekenmethodes.

 

Tabel

Uiteraard is voor elke woning of gebouw de uitkomst verschillend en bovenstaande cijfers zijn dan ook vooral bedoeld om de verhouding weer te geven tussen de verschillende concepten.

Wat opvalt is dat er weinig verschil is tussen de uiteindelijke bouwkosten. Ten opzichte van de huidige EPC 0,4 woning op gas zullen alle concepten zo’n 10% duurder uitvallen. Dit is gerekend met een “standaard” woningprijs van € 241.400,-. Bij grotere woning zullen de meerkosten procentueel lager zijn.

Omdat de huidige EPC 0,4 woning nog gebruikt maakt van een Cv-ketel is het niet reel om deze meerkosten van de NOM, BENG en passiefvarianten hiertegen af te zetten. Deze hebben immers allemaal een lager energieverbruik dat met PV saldering jaarlijks op nul uit kan komen. De EPC 0,4 heeft nog steeds zo’n 1200 m3 jaarlijks gasverbruik. Aangezien het besluit al genomen is dat nieuwe woningen gasloos dienen te zijn is de EPC-woning dan ook geen optie meer! Qua bouwkosten zit er een duidelijk verschil in verdeling tussen de concepten.

De NOM-woning is gebaseerd op “standaard” isolatiewaarden, vervangt de Cv-ketel door een warmtepompsysteem en rekent vervolgens naar nul-op-de-meter door veel PV-panelen toe te passen. Vaak wordt hiervoor het gehele dakvlak gebruikt. De NOM-keur brengt behoorlijke kosten mee voor certificeren en voor monitoren.

De BENG-woning verbeterd de isolatiewaarden en vervangt ook de Cv-ketel door een warmtepomp. Omdat BENG straks vanuit de regelgeving verplicht zal zijn zullen er minder kosten gemaakt hoeven te worden voor certificeren en monitoren.

Bij PassiefBouwen is de bouwkundige schil zo goed geïsoleerd dat voor de benodigde energievraag volstaan kan worden met een eenvoudigere installatie.

Het spreekt voor zich dat meer installaties ook hogere onderhoudskosten betekent, deze onderhoudskosten zijn niet meegenomen in de berekening.

 

Grafiek

 

In grote lijnen is NOM-keur vooral gebaseerd op PV opwekking, waar bij PassiefBouwen de bouwkundige schil en de energievraag het belangrijkste is. De BENG is een combinatie van deze 2 maar dan met minder PV als bij NOM en mindere isolatiewaarden als bij PassiefBouwen. 

verder naar energiekosten