Energieverbruik

In Nederland worden de meeste gebouwen verwarmd met aardgas wat ten opzichte van elektriciteit altijd een relatief goedkope energiebron is geweest. Een m3 aardgas kost in Nederland € 0,63 terwijl 1 kWh aan elektriciteit € 0,20 kost. Het gemiddelde energieverbruik voor een gemiddeld gezin in Nederland dan is daarbij 1500m3 gas en 3.000 kWh per jaar (bron: Millieucentraal)

vergelijk Gas - elektrisch

 

De jaarlijkse energiekosten voor deze woning met een gemiddeld jaarlijks energieverbruik op basis van gas zijn dus € 1.458,13

Een m3 gas levert dezelfde hoeveelheid energie als 9,769 kWh.

Als wij dezelfde woning volledig elektrisch zouden verwarmen, bijvoorbeeld met een elektrische kachel, dan moeten we de m3's gas vermenigvuldigen met 9,769 om het de benodigde energie voor verwarmen om te rekenen naar elektrisch .De totale energiekosten bedragen dan jaarlijks € 3.796,90 !!!

De energiekosten voor de bewoner zijn dus meer als verdubbeld en domweg overschakelen van gas op elektriciteit gaat de gebruiker dus veel geld kosten.

De oplossingen die, vooral vanuit de installatiebranche, worden aangedragen bestaan voornamelijk uit het toepassen van PV-panelen (in de volksmond zonnepanelen genoemd) en door het vervangen van de Cv-ketel door een warmtepomp. Een belangrijk reden dat vaak hiervoor gekozen wordt is de EPC-berekening waarvan de uitkomsten vooral beïnvloed worden door de gekozen installatie Tevens wordt vanuit de overheid subsidie verleend op warmtepompen en kan voor de PV de btw verrekend worden. Er zijn natuurlijk nog talloze van andere mogelijkheden zoals pellet kachels of zonnecollectoren of gebruik van restwarmte of stadsverwarming. Laten we echter eerst eens kijken wat het toepassen van een warmtepomp doet met de energierekening.

In de basis zijn er 3 methoden om de energiekosten terug te dringen:

  • Terugbrengen van de energiebehoefte

  • De benodigde energie opwekken met een hoger rendement

  • Zelf een deel energie opwekken.

 

Energieverbruik NOM, BENG en Passief

 

In bovenstaande tabel zijn de 3 scenario’s NOM, BENG en Passief qua energieverbruik met elkaar vergeleken. Om het verschil duidelijk te maken zijn PV panelen niet in deze vergelijking meegenomen.

Een NOM-woning met standaard bouwbesluit isolatiewaarden heeft een energievraag voor verwarmen van 7500 kWh/jaar, met een warmtepomp met een jaarlijks rendement (SPF) van 3,0 is er dan nog 2000 kWh/jaar nodig. Het huishoudelijk energieverbruik blijft in dit geval gelijk De energiekosten € 1.343,13 per jaar zijn dan nog vergelijkbaar als bij de woning op aardgas.

De BENG variant geeft een beter geïsoleerde woning weer waarbij met dezelfde warmtepomp met een SPF van 3,0 de energie voor verwarmen teruggebracht is tot 2000 kWh/jaar. De jaarlijkse Energiekosten zijn ten opzichte van de Gas variant met ruim € 300,- verlaagd.

De derde kolom geeft dezelfde woning weer maar nu op passiefhuisniveau geïsoleerd. Hierbij zijn de jaarlijkse energiekosten beduidend lager als gevolg van een veel lagere energievraag voor verwarmen.

Note: Omdat de energievraag in een passiefhuis minder is kan worden volstaan met een kleinere warmtepomp, door deze alleen in te zetten voor verwarming en een aparte warmtepompboiler voor warmtapwater toe te passen kunnen hogere SPF rendementen gehaald worden. In een passiefhuis wordt ook aan energievraag voor tapwater en huishoudelijk verbruik eisen gesteld waardoor deze ook minder energie verbruiken.

De best mogelijke oplossing is dus om zowel de energievraag te verlagen als het toepassen van een rendabele installatie. De combinatie van een passiefhuis met een warmtepomp levert, zonder PV panelen een jaarlijkse besparing op van € 785,- jaar.

Naast het verlagen van de energievraag en het toepassen van een rendabele installatie kun je ook zelf een deel van de benodigde energie opwekken met PV-panelen.Hiermee wordt niet de energievraag van de woning lager maar is minder afname van elektriciteit nodig en kan het overschot aan opgewekte elektriciteit verrekend worden.

CO2

 

In bovenstaande tabel is te zien wat het energieverbruik is bij de verschillende concepten. Daarnaast is een aanname gedaan voor het energieverbruik is de zomerperiode en in de winterperiode. Aangezien woningen voornamelijk in de winterperiode verwarmd worden zal met name is de winterperiode de benodigde energie geleverd worden door energiecentrales, Ook al wordt het volledig dak vol gelegd met PV, alsnog zal dit niet voorkomen dat we met name in de winter netstroom gebruiken.

Deze energiecentrale haalt deze energie uit grondstoffen en bij het omzetten van deze grondstoffen gaat energie verloren, wat zich laat vertalen in een PE factor (Primairy Energy) factor. Deze factor is voor elektriciteit 2,72 en voor aardgas 1,07.  (bron: Energieplan.wordpress.com)

Voor het leveren van 1 m3 gas (equivalent aan 9,769 KWh) gebruikt een energiecentrale 9,769 x 1,07= 10,452 kWh. Voor het leveren van dezelfde energie maar dan als elektriciteit is dit 9,679 x 2,272 = 26,327 kWh. Qua energieopwekking is gas dus 2.5 x zo efficiënt.

Dit betekent domweg dat als wij dezelfde energiebehoefte voor verwarmen houden maar dit volledig elektrisch willen gaan doen, dat energiecentrales 2,5 keer zoveel energie moeten leveren. Dit betekent dus extra gebruik van gasenergiecentrales en kan zelfs leiden tot extra inzet van kolencentrales. Het gevolg is een navenant hoge CO2-uitstoot van centrales wat zeker niet zal bijdragen aan de klimaatdoelstellingen!

 Natuurlijk zou dit opgelost kunnen worden door het grootschalig inzetten van duurzame energie opwekkers als wind, zon en water maar in Nederland wordt nu slechts 12% van alle geleverde energie duurzaam opgewekt. (bron: energievergelijken.nl)

conclusie

De beslissing om woningen zonder gasaansluiting te bouwen lijkt overhaast genomen te zijn, vanuit de klimaatdoelstellingen gezien is het goed dat we af willen van fossiele brandstoffen, en zeker met de problematiek van Groningen in ons achterhoofd. In realiteit kan dit echter betekenen dat energiecentrales extra energie moeten produceren waarmee de CO2-uitstoot alleen maar toeneemt.

Pv-panelen zijn prima om zelf zoveel mogelijk energie op te wekken, ze verlagen echter niet de warmtevraag van het gebouw maar compenseren vooral de jaarlijkse energierekening, totdat de salderingsregeling aangepakt wordt.Willen we gasloos bouwen dan alleen in daarvoor geschikte woningen met een laagtemperatuursysteem en een goede bouwkundige energetische schil.

De beste manier om energie te besparen, het terugdringen van de energievraag, wordt bereikt door veel beter te isoleren dan we gewend zijn. De in 2020 van kracht zijnde BENG-eisen zullen wat dit betreft een forse verbetering opleveren maar brengen vanwege de nog steeds benodigde installaties behoorlijke extra kosten met zich mee.

Daarbij is het wel de vraag in hoeverre de BENG-rekenmethode nog beïnvloed gaat worden door belanghebbende organisaties en of daarmee de uitkomsten realistisch en betrouwbaar zijn.

Een goed alternatief is al lang voorhanden, bij Passief-bouwen hoeft er nauwelijks nog verwarmd te worden; hier kan een eenvoudige installatie volstaan. De totale bouwkosten voor energiezuinig bouwen zijn daardoor nauwelijks hoger en verdienen zichzelf door lagere energiekosten snel terug.