Inleiding

De bouwwereld in Nederland is in rep en roer.

Omdat in de crisisjaren te weinig woningen gebouwd zijn is er nu, met name in de steden, een enorme vraag naar nieuwbouw van woningen. Door stijgende materiaal- en personeelskosten zijn de bouwkosten echter dermate gestegen dat het realiseren van bouwprojecten steeds lastiger wordt en we zien met name bij particulieren dat steeds vaker gekozen wordt voor een bestaande woning.

Tegelijk ligt er landelijk een enorme uitdaging om te voldoen aan de klimaatdoelstelling van het Parijsakkoord. Voor de bouwwereld betekend dit dat gebouwen energiezuiniger gemaakt moeten worden om gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Een maatregelen die sinds 1 juli 2018 geldt is dat nieuwbouwwoningen niet meer mogen worden voorzien van een aardgasaansluiting. Wat is dan het alternatief voor de traditionele CV ketel? Wat kosten deze maatregelen? In hoeverre wordt hiermee CO2 uitstoot vermindert? Hoe ziet de regelgeving eruit?

In dit artikel proberen wij antwoorden te vinden op deze vragen.

verder naar rekenmethode