Bureau

rens architecten bna (oftewel Room+Schäfer Architecten bna) is veelzijdig georiënteerd, waarbij niet de schaal van een project van belang is maar de kwaliteit ervan. Een gebouw met architectonische kwaliteiten voegt zich idealiter stedenbouwkundig in en heeft meerwaarde voor zijn omgeving. Hierbij komt het niet alleen aan op de samenstelling van volumes maar ook op de toegepaste detaillering en materialisering.

Bij ons staan daarbij de wensen van de opdrachtgever voorop, hij/zij is diegene die nog vele jaren gebruiker zal zijn. Wij zien het als een uitdaging om de opdrachtgever te overtuigen om voor kwaliteit te gaan en zullen tijdens het gehele ontwerpproces hierop aansturen zonder dwingend te zijn.

Van ontwikkeling en schetsontwerpen tot aanbestedingen en bouwbegeleiding. Van de eerste ideeën tot de oplevering. Wij kunnen voor u het gehele proces begeleiden en maken hierbij gebruik van moderne communicatie- en productiemiddelen. Ontwerpen worden tijdens het gehele proces in 3d-modellen uitgewerkt, wat het resultaat ten goede komt en waardoor de opdrachtgever maximale informatie krijgt over de voortgang. In de toekomst zullen wij meer en meer gebruik maken van BIM (Bouw Informatie Model), wat de mogelijkheid biedt om met verschillende bouwpartijen aan één 3d-model te werken. Dat bespaart tijd en voorkomt misverstanden. Bouwen is steeds complexer geworden. Het is daarom steeds belangrijker om de juiste partijen bij elkaar te brengen. Wij werken samen met erkende en vertrouwde partners die zich op afzonderlijke onderdelen hebben gespecificeerd. Wij spelen in deze samenwerking en vaak in bouwteams als ontwerper en coördinator een cruciale rol.

Out of the box

Wij denken niet in standard oplossingen. Wij zijn constant op zoek naar innovaties of nieuwe bouwmaterialen en zullen u zoveel mogelijk informeren over deze verschillende mogelijkheden. Omdat wij tijdens het hele proces open staan voor nieuwe mogelijkheden en alternatieven, laten wij geen opties onbenut om u als klant uiteindelijk het beste eindresultaat te leveren.

Wij werken vanaf de eerste schetsen met 3D-software om u een realistische, virtuele impressie te geven van uw bouwproject. Door de jaren heen is driedimensionaal werken voor ons een tweede natuur geworden waar u als klant van kunt profiteren. Niet alleen bespaart het tijd in de fases van ontwerp en uitwerking. Het geeft vanaf het begin een duidelijk beeld van de plannen voor u en alle bouwpartijen en voorkomt veel misverstanden.

In de toekomst zal er steeds meer gewerkt worden met BIM (Bouw Informatie Model). Hiermee is het voor verschillende bouwpartijen zelfs mogelijk om gelijktijdig aan één 3D-model te werken. 

Ruud Room

 

Architect/ Certified Passivehouse Designer/ eigenaar

Al vroeg in mijn jeugd kwam een meer dan gemiddelde belangstelling voor het bouwen naar voren. Als kind al maakte ik zelf vouwplaten waarmee gebouwen samengesteld konden worden. Hiermee is al vroeg een ruimtelijk inzicht aangeleerd wat de basis is voor mijn huidige werk. Nadat ik de MTS had afgerond kon ik aan de slag als bouwkundig tekenaar bij buro Hamminga en Haverkort te Emmen. In 1989 maakte de computer zijn intrede op architectenburo’s en een tekenaar werd een CAD-tekenaar. Als systeembeheerder ben ik altijd op zoek geweest naar de mogelijkheden die het computertekenen biedt en met name op het gebied van 3D tekenen ben ik mij altijd blijven ontwikkelen. Door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de computer kan er samen met andere partijen gewerkt worden aan een en hetzelfde model. Het zogenaamde BIM tekenen. In 2002 is bureau Hamminga & Haverkort overgegaan in AAS architecten die ook een bureau in Groningen hebben. Ik heb tot 2007 bij AAS als tekenaar/projectleider gewerkt maar de drang om meer betrokken te zijn bij de verschillende fases is het ontwerp- en bouwproces, heeft mij doen besluiten om in 2007 zelfstandig verder te gaan als bureau MEMVIZ. Na in 2007 een woning met bedrijfspand in het Waanderveld gebouwd te hebben ben ik samen met Johannes Flim in 2008 Bouwkundig Bureau Room & Flim VOF begonnen. In 2009 echter heb ik besloten om toch onder mijn eigen naam verder te gaan. Ondanks de crisis in de bouw heb ik de afgelopen jaren mijn opdrachten zien toenemen en heb ik mij met name bekwaamd in het duurzame bouwen. Het is mijn overtuiging dat de basis voor een duurzaam gebouw begint bij het beperken van de energievraag en daarom maak ik mij sterk voor de in Nederland te onbekend gebleven bouwmethode Passiefbouwen. Na de eerste passiefwoning in Drenthe heb ik diverse woningen en gebouwen ontworpen die gebouwd zijn volgens dit principe en ik ben er van overtuigd dat over een aantal jaren passiefbouwen een bekend begrip is.

In november 2017 ben ik geslaagd voor het architectenexamen en ben sindsdien geregistreerd als architect. 

ruud@rensarchitecten.nl 

Sophie Schäfer

Architect, Dipl.-Ing (FH) /eigenaar

Ik ben geboren en opgegroeid in Celle, een historische stad in Nedersaksen/Duitsland. Naast pittoreske, monumentale vakwerkhuizen in de binnenstad is er trouwens ook Bauhaus-erfgoed, ontworpen door architect Otto Haesler. Ik vond het altijd een heel bijzondere bebouwing en omgeving. Architectuur, maar ook interieur, sprak me al vroeg aan. Ik wilde in een creatief beroep werken en bijdragen aan de omgeving met een goed ontworpen gebouw, met maatwerk voor zijn gebruikers.

Na mijn Abitur in 1994 koos ik in 1995 voor een studie Architectuur aan de Fachhochschule Hannover in Nienburg/Weser. Tijdens mijn stageperiode in 1997 bij architectenbureau Hamminga & Haverkort in Emmen leerde ik Ruud kennen. Wat me opviel tijdens de stage was dat in Nederland anders wordt gebouwd dan in Duitsland, en ook dat er meer gebruik wordt gemaakt van CAD. Architectuur lijkt in Nederland vanzelfsprekender dan in Duitsland, dat sprak me aan. Voor de manier van bouwen- weinig energiezuinig en duurzaam- zag ik punten voor verbetering. In 1999 ben ik als Dipl.-Ing. (FH) afgestudeerd en woon en werk sindsdien in Nederland. Sinds 2000 ben ik ingeschreven als architect. Tijdens mijn werkzame periode in de stedenbouw bij de gemeente Emmen (2002-2017) heb ik gewerkt aan diverse uitbreidingsplannen in de gemeente, heb ik bijgedragen aan ruimtelijk beleid (welstandsnota, beeldkwaliteitplannen, bestemmingsplannen) en de Architectuurgids Emmen. Wat ik aan Emmen interessant vind is de stedenbouwkundige ontwikkeling van deze jonge, nieuwe stad, maar ook het veenkoloniale gebied heeft een boeiende historie. Voor mijn eigen bedrijf 'Spheres by Sophie Schäfer' heb ik mooie interieurontwerpen mogen doen, zoals het inrichten van een aantal kerken en ontwerpen van bijbehorend meubilair, restaurants en particuliere woningen. Ik werk dus graag op diverse schaalniveau's: stedenbouw, architectuur en interieur- en objectontwerp. Innoveren en ontwikkelen spreekt me aan; dat hoort immers bij ons vak, vind ik. Onderzoek naar nieuwe (bouw)materialen, ecologisch en Passief bouwen hoort daar zeker bij. In Nederland hebben we op dat gebied zeker een missie. Het gaat immers om de meest energiezuinige bouwmethode en is daarbij ideaal voor wooncomfort, gezondheid en portemonnee.

sophie@rensarchitecten.nl 

Peter Kip

Peter Kip

Peter Kip, Calculator en Adviseur Passief Bouwen

peter@rensarchitecten.nl

Werkwijze

Nieuwbouw van een eigen huis of van een gebouw is een ingrijpende gebeurtenis die veel mensen ook maar één keer in hun leven doen. Vaak betekend dit dat er allerlei vragen zijn; hoe begin ik?, hoe moet het eruit zien? Wat gaat het kosten? Welke vergunningen zijn er nodig? Wie gaat het bouwen? Allemaal vragen waarmee iemand die bouwen wil te maken krijgt.

Veel mensen kiezen daarom voor een veilige keuze en kopen een bestaande woning zodat men precies kan zien wat men krijgt voor een bepaald bedrag. Hoewel deze keuze logisch is en waarschijnlijk in veel gevallen ook prima uitpakt, heeft het bouwen van een nieuwe woning of gebouw wel degelijk een aantal voordelen.

Belangrijkste voordeel is dat men een woning of gebouw ‘op maat’ kan maken, d.w.z. volledig afgestemd op de wensen en behoeftes van de gebruiker zowel qua indeling als qua uitstraling. Een ander, steeds belangrijker argument, is dat een nieuwe woning of gebouw voldoet aan de hedendaagse normen wat betreft comfort, veiligheid en energieverbruik. De lat kan daarbij zelfs nog wat hoger gelegd worden door bijvoorbeeld een woning te bouwen die geen energiekosten heeft.

rens architecten kan voor u alle vragen invullen die u heeft bij de overweging voor nieuwbouw. Wij maken voor u een ‘maatpak’ waarbij het onze uitdaging is om het hele bouwproces zo soepel mogelijk te laten verlopen en de opdrachtgever zoveel mogelijk te adviseren in de vele keuzes die tijdens het ontwerp- en bouwproces gemaakt moeten worden. Hierbij hanteren wij veelal de volgende werkwijze :

Vrijblijvend gesprek

Meestal is het eerste contact een ontmoeting of een telefoongesprek waarbij de wens om te bouwen kenbaar gemaakt wordt. Hierbij wordt een vrijblijvende afspraak gemaakt, bij voorkeur bij de klant zelf, om door te nemen wat de wensen zijn. Er wordt gesproken over de verschillende mogelijkheden, hoe het proces eruit ziet, wat de kosten zijn en welke rol wij daarin kunnen vervullen. Natuurlijk dient dit gesprek ook om kennis te maken met elkaar.

Offerte

Nadat in de eerste gesprekken duidelijk is geworden wat de wensen zijn van de opdrachtgever en wat mogelijk onze rol daarin is, bieden wij een offerte aan waarin de verschillende fases beschreven zijn die doorlopen moeten worden voordat de woning of het gebouw gereed is. Op basis van jarenlange ervaring maken wij een inschatting van het aantal uren dat wij per fase nodig zullen zijn. De verschillende fases in het ontwerp en bouwproces bestaan daarbij uit :

Haalbaarheidsonderzoek (HO)

Indien er twijfel is over toestemming van de gemeente of over de financiële haalbaarheid kan er een globaal plan gemaakt worden zodat deze al in een vroegtijdig stadium mogelijk is of aan de wensen voldaan kan worden zonder dat dit onnodig veel tijd en geld kost.

Schetsontwerp (SO)

Als er vooraf geen reden is om eerst een haalbaarheidsonderzoek te maken kan men beginnen met het maken van schetsontwerpen. Hierbij worden op basis van het programma van eisen, een door de opdrachtgever opgestelde lijst van wensen, en rekening houdend met de door de gemeente opgestelde voorschriften , diverse mogelijkheden geschetst en voorgelegd. Hierbij word vooral gekeken naar hoe het gebouw aansluit bij de omgeving, de oriëntatie van het gebouw, welke uitstraling er gewenst is en wat logische plattegronden kunnen zijn. De verschillende mogelijkheden worden met gebruik van 3d-modellen zo duidelijk mogelijk vertaald naar de opdrachtgever. Wij stellen het als doel om zo veel mogelijk kwaliteit na te streven en de opdrachtgever hiervan te overtuigen. Ook gaan wij hierbij de discussie met gemeentelijk instellingen niet uit de weg. Op basis van kengetallen wordt tijdens de schetsontwerpfase het plan getoetst op bouwkosten. Veelal is een vooraf een budget gesteld en uiteraard moet dit in overeenstemming zijn met het ontwerp.

Definitief Ontwerp (DO)

Als er gekozen is voor een schetsontwerp kan deze uitgewerkt worden tot definitief ontwerp. Hierbij worden keuzes gemaakt ten aanzien van materialisering en worden in overleg met installateur en constructeur uitgangspunten vastgelegd ten aanzien van installaties en constructies. De keuzes worden uitgewerkt in verschillende tekeningen en ook wordt gekeken of het ontwerp voldoet aan de gestelde energie-eisen. Voor een traditionele bouwmethode gebruiken we hiervoor de wettelijk voorgeschreven BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw)- berekening, voor een passiefgebouw het Passief Huis Plannings Programma (PHPP). Op basis van het Definitief Ontwerp kan een kostenraming gemaakt worden en tevens kan het gebruikt worden om bij de gemeente een Vooroverleg aan te vragen. Hierbij wordt door de gemeente het plan getoetst aan het geldende bestemmingsplan en wordt het voorgelegd aan de welstandscommissie. Het vooroverleg bij de gemeente is niet verplicht maar kan bij twijfel of het plan voldoet aan de eisen van de gemeente latere teleurstellingen voorkomen.

Aanvraag Omgevingsvergunning / Bouwaanvraag

In deze fase worden de tekening zodanig uitgewerkt dat hierop vergunning verleend kan worden. De principedetails worden vastgelegd maar ook zaken als ventilatie- en daglichtberekeningen worden uitgewerkt. Samen met de BENG-berekening en de constructiegegevens wordt via het omgevingsloket digitaal de vergunning aangevraagd. De bouwaanvraagstukken kunnen ook dienen voor de aanvraag van offertes bij aannemers.

Offerte/Aanbesteding

Bij woningen is het gebruikelijk om een aantal prijzen op te vragen bij verschillende aannemers. Omdat particulieren zelf vaak niet de nodige bouwkundige kennis hebben kunnen wij optioneel voor u de binnengekomen offertes beoordelen en gaan daar waar nodig in gesprek met de aannemers. Bij grotere projecten of bij overheidsopdrachten is er veelal sprake van een aanbesteding. Hierbij wordt een aantal gekozen aannemers uitgenodigd om een aanneemsom op te geven op basis van de bestektekeningen aangevuld met het bestek, een uitgebreide technische omschrijving. In principe wordt de laagste aanbieder het werk gegund. 

Bouwbegeleiding

Als de vergunning verleend is en de aannemer opdracht heeft gekregen kan er gestart worden met de bouw. Ook hier geldt dat een particulier veelal niet de kennis heeft om zelf te controleren of er gebouwd wordt zoals vooraf bedacht is. Wordt de goede isolatie gebruikt?, Heeft de beglazing de juiste U-waarde? Is de installatie goed aangesloten? Ook hier kunnen wij een belangrijke rol spelen. Door het regelmatig organiseren van bouwvergaderingen en door frequente controle op de bouw zorgen wij er voor dat de bouw volgens planning verloopt, dat er geen onverwachtse meerwerknota’s ontstaan en vooral dat ook daadwerkelijk dat gebouwd wordt wat vooraf bedacht is.

Al deze verschillende fases worden door ons aangeboden in onze offerte waarin u als opdrachtgever natuurlijk de mogelijk heeft om per fase opdracht te geven. Uiteindelijk gaat het ons erom de vele vragen en zorgen die u als opdrachtgever heeft te beantwoorden dan wel weg te nemen zodat u vooral kunt genieten van de voortgang tijdens de bouw en veel woonplezier beleeft aan uw nieuwe woning. Onze grootste voldoening halen wij uit het feit dan klanten jaren later nog steeds met veel plezier gebruik maken van hun nieuwe woning of hun gebouw.