Duurzaam

Bouwen voor nu en de toekomst.

visieEen duurzaam gebouw heeft tijdens de bouwfase en in het gebruik een minimale milieubelasting. Een goed ontwerp houdt rekening met mogelijke functieveranderingen in de toekomst of biedt de mogelijkheid om met minimale wijzigingen hierop aangepast te kunnen worden. Woningen bijvoorbeeld dienen levensloopbestendig te zijn, dat betekent dat het gebouw in elke levensfase optimaal gebruiksgenot biedt. Bouwmaterialen zijn bij voorkeur volledig recyclebaar en lokaal geproduceerd zodat ook de transportweg minimaal is.

Een duurzaam gebouw is per definitie energiezuinig. Met de huidige bouwmaterialen en toegepaste technieken is het zeer goed mogelijk om energiezuinige gebouwen te maken en het zal niet lang meer duren of een gebouw is standaard energieneutraal. Onze overtuiging is dat dit wel begint bij een goed ontwerp en dat energiezuinigheid niet behaald wordt door te investeren in veel energieopwekkende oplossingen. De passiefbouwmethode gaat uit van deze gedachte.

 

Toekomst

Omdat fossiele en tevens milieubelastende brandstoffen steeds schaarser worden, zullen energieprijzen en daarmee de bewustwording in de keuze van energiebronnen toenemen. De overheid stuurt, als onderdeel van wereldwijde afspraken, hierop aan door energie-eisen van nieuwbouw steeds verder aan te scherpen. Uiterlijk in 2020 moet het resultaat van de EPC-berekening, behorend bij een bouwvergunning, nul zijn. Hiermee wordt feitelijk bedoeld dat een nieuwe gebouw per saldo zelf geen energie mag verbruiken. Dit betekent naar onze mening dat alle woningen die vanaf 2020 gebouwd worden, pas dan de energetische kwaliteit van een Passiefhuis hebben.

Waarom wachten? Met moderne bouwmethoden en innovatieve oplossingen is het ook nu al goed mogelijk om passiefhuizen te bouwen die niet of nauwelijks hogere bouwkosten hebben dan traditioneel gebouwde woningen. Onze overtuiging is dat een energie-nul of energieneutrale woning op basis van de passiefbouwmethode economisch nu al rendabel is.

Economisch

Een van de redenen dat passiefbouwen in Nederland zo weinig wordt gebruikt, in tegenstelling tot ons omringende landen, is de opvatting dat het veel duurder is als een standaard (bouwbesluit) gebouw. Er wordt gesproken dat het tot wel 40% duurder is maar dit is vooral gebaseerd op onwetendheid. Als je puur naar de bouwkundige kosten kijkt, datgene wat de aannemer bouwt, dan zijn de kosten ten opzicht van een ’standaard’ gebouw zo’n 10% hoger. Dit is ook logisch omdat dubbele isolatie ook het dubbele kost en triple beglazing (nog) duurder is als dubbele beglazing. Daarnaast moet er meer geld en aandacht besteed worden aan het kierdicht bouwen. Daar staat tegenover dat het gebouw door zijn beperkte energievraag ook met een zeer eenvoudige installatie kan volstaan en hier kan dus op bespaart worden ten opzicht van een ‘standaard’ gebouw. Per Saldo zijn de meerkosten dan, afhankelijk van complexheid en afwerking, tussen de 5 en 10%. Deze meerkosten zijn echter snel terugverdiend omdat een passief gebouw veel lagere energielasten heeft. Waar een ‘standaard’woning in Nederland 1800m3 gas verbruikt, zal dezelfde woning als passiefhuis nog maar 180 m3 gas verbruiken. Een besparing van 1620 x € 0,65 = € 1.053,- /jaar.

tabel-1In de toekomst zal het uitgangspunt zijn dat een gebouw zelfvoorzienend moet zijn qua energie, het zogenaamde energieneutraal bouwen. Als we kijken naar de investeringen die gedaan moeten worden bij een standaard gebouw om deze naar energieneutraal te krijgen, ten opzichte van de investering die nog nodig is om een passiefgebouw naar energieneutraal te brengen, blijkt dat passiefbouwen als basis zelfs voordeliger is!

tabel-2 

Belangrijker misschien nog wel als het economische voordeel is dat een passiefgebouw vooral comfortabeler en gezonder is. Comfortabel omdat er geen ongewenste luchtstromingen (tocht) in het gebouw zijn en omdat alles eenzelfde behaaglijke temperatuur heeft. Gezonder omdat de woning 24uur/dag van verse gezuiverde lucht wordt voorzien. Een passiefgebouw is dan ook uitermate geschikt voor gebruikers met luchtweg allergieën of astmatische aandoeningen.