Reduceren of Compenseren?

 

 

De afgelopen tijd kom ik veel discussies tegen over hoe we in gebouwen van het gas af zouden moeten gaan. Deze discussie spitst zich voornamelijk toe op de keuze tussen isoleren van gebouwen of het toepassen van een warmtepomp en/of PV-panelen.

Het belangrijkste verschil tussen beide oplossingen is dat bij isoleren de focus ligt op reduceren van de energievraag van het gebouw terwijl bij warmtepompen vooral getracht wordt de nog relatief hoge energievraag zo rendabel mogelijk op te wekken, compenseren van de energievraag dus. PV-panelen verlagen net als warmtepompen ook niet de intrinsieke energievraag en compenseren in die zin dus ook. Ik heb beide oplossingen naast elkaar gezet en op basis van eenvoudige rekenmodellen vergelijkingen gemaakt ten aanzien van C02 uitstoot, energiekosten en investeringen.

verder naar Rekenmethode