Villa A.

Opdracht

Het betreft hier een levensloopbestendige woning waarbij zich alle functies voor dagelijks gebruik inclusief een verwarmd zwembad op de begane grond bevinden. Alle nevenfuncties zoals hobbyruimten en techniek bevinden zich in de kelder. Op de verdieping is een appartement gecreëerd dat in de toekomst de mogelijkheid biedt voor huisvesting van zorgpersoneel.

Locatie

De locatie ligt aan de rand van het Drentse brinkdorp Dalen, gekenmerkt door een omgeving met oude bomen als laanbeplanting, afgewisseld met open groene ruimtes. Een aantal authentieke boerderijen en schuren wordt afgewisseld met hedendaagse woningen en (semi)bungalows uit de jaren 70. Vanaf de achterterreinen kijkt men uit op een weiland met incidentele boomsingels. Op de betreffende locatie is in 2010 een bestaande bungalow gesloopt en is een aangrenzend deelperceel van de gemeente aangekocht; het totale perceel komt daarmee op 2075 m2. Uitgangspunt voor het ontwerp van de nieuwe woning was rekening te houden met de bestaande landschappelijke omgeving, zowel qua situering van de bouwmassa’s, als ook qua materialisering.

Door een relatief klein volume als bovenste bouwlaag zijn de achterliggende bomen zo veel mogelijk zichtbaar gebleven. De meerwaarde voor de omgeving bestaat uit een zorgvuldige, eigentijdse vormgeving en ingetogenheid qua kleurgebruik en materialisering. Het gebouw voegt zich harmonisch in zijn omgeving.

Ontwerp

Het gebouw bestaat uit een samengesteld volume uit 2 delen dat zich onder een hoekverdraaiing naar het achterliggend landschap opent. Tegelijkertijd zijn de twee gebouwdelen parallel aan de erfgrenzen geprojecteerd. Uitgangspunt van het ontwerp was dat de woning ondanks zijn groot gebruiksoppervlak met name vanaf de voorzijde opgaat in de natuur. Het front van de woning aan de voorzijde is daarom relatief smal en gesloten gehouden. Hier bevinden zich functies zoals entree, garage en toegang bijkeuken.

De linkergevel bestaat geheel uit Western Red Cedar-rabatdelen, afgewisseld met smalle stroken glas die het ritme van de bomen naast deze gevel visualiseren. In deze vleugel bevinden zich tevens de functies waarbij meer privacy gewenst is zoals slaapkamer, badkamer, inloopkast, bijkeuken en het zwembad.

Aan de achterzijde, de zuidgevel, opent zich het volume van de woning: hier is vrijwel de gehele gevel op de begane grond voorzien van glas. Als zonwering maar ook als esthetisch element zijn hier schuif- en kantelbare Western Red Cedar-lamellen in aluminium frames aangebracht. Deze zorgen voor een gevarieerd gevelbeeld. Alle verblijfsgebieden zoals keuken, woonkamer, slaapkamer en ook het zwembad hebben volledig contact met de tuin. Het terras ligt over de gehele lengte voor de glazen zuidgevel. Het tegelwerk loopt qua belijning en materialisering door van binnen naar buiten.

Detaillering

Veel aandacht is besteed aan de detaillering van deze woning. Er is sprake van veel maatwerkoplossingen. De kozijnen aan de tuinzijde zijn visueel weggewerkt achter de constructie zodat zoveel mogelijk de relatie met de tuin beleefd wordt. De openingen in de WRC gevel zijn allemaal afgestemd op de breedte van de geveldelen. De daken zijn voorzien van Sedum en door de relatief hoge dakopstanden zijn de PV-panelen nauwelijks zichtbaar. Meubilair zoals keuken, haard, inbouwkasten en trap zijn allemaal ambachtelijk op maat gemaakt waarbij zoveel mogelijk dezelfde materialen gebruikt zijn. De afwerking van de binnenruimten is hoogwaardig en zorgvuldig te noemen.

De installatie bestaat uit een hybride oplossing van luchtwarmtepompen en CV. De woning is volledig voorzien van vloerverwarming, maar om sneller te kunnen schakelen wordt gebruik gemaakt van luchtbehandelingskasten die gevoed worden door luchtwarmtepompen. Het zwembad wordt ook door luchtwarmtepompen verwarmd en voor tapwater is een ringleidingsysteem aangebracht.

Kengetallen

Status Opgeleverd
Plaats Dalen
Opdrachtgever Vertrouwelijk
Aannemer Wösten Bau Haren/D
W-Installaties Heluto BV
E-Installaties Menkveld BV
Bruto Inhoud Vertrouwelijk

 

  • image
  • image